top of page

HET EPC VOOR RESIDENTIËLE GEBOUWEN

Het EPC of energieprestatiecertificaat moet ervoor zorgen dat potentiële kopers of huurders de energiezuinigheid van een 

woning kunnen inschatten en deze informatie kunnen 

meenemen in hun beslissingsproces. 


Daarnaast kunnen verkopers de energiebesparende kenmerken van een woning benadrukken. Het EPC beschikt over een kengetal dat een indicatie geeft van het berekend energieverbruik. Dit energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte. 


Het kengetal houdt rekening met de isolatie en de 

luchtdichtheid van de woning. De installaties voor verwarming 

en voor de productie van warm tapwater worden ook beoordeeld. 

De berekening houdt echter geen rekening met het verbruiksgedrag van vorige bewoners van de woning.


Daarnaast bevat het energieprestatiecertificaat ook een 

aantal energiebesparende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te maken. Deze investeringen zijn niet verplicht 

uit te voeren, maar geven potentiële kopers of huurder de 

kans om het nut van een energiebesparende investering 

nader te bestuderen.


Het afgeleverde EPC is 10 jaar geldig.

HET EPC VOOR PUBLIEKE GEBOUWEN

Een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken.

Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie.

gemeente epc
bottom of page