top of page
bgImage

SCHATTINGEN

& BEGELEIDING

Op een dag vindt u de woonst van uw dromen of u verkoopt uw eigen woning. Maar tegen welke prijs?
Als specialist zijn wij uw partner in de zoektocht en de onderhandelingen.


Als ervaren partner geven wij advies of doen wij de nodige aan- of verkoopbegeleiding.


bgImage

Een heleboel vragen komen op u af:

  • zijn alle constructies vergund?
  • ligt het perceel in overstromingsgevoelig gebied?
  • zijn er (onzichtbare) erfdienstbaarheden?
  • zijn er voorkooprechten van toepassing?
  • moet er een voorschot betaald worden?
  • betaal ik niet teveel?
  • wat met het postinterventiedossier?

  • wat met alle af te leveren attesten?

Beëdigd schatter, onafhankelijk en Vlabel erkend

Als verkoper is het kennen van de huidige marktwaarde van uw goed van essentieel belang om een vlotte en correcte verkoop te laten plaatsvinden. Voor het kopen van een onroerend goed wenst u als koper niet teveel te betalen. Daarom is het raadzaam om een taxatie door ons te laten opstellen zodat u de correcte marktprijs weet en u met de verkoper hierover kan onderhandelen en een correcte verkoopprijs kan afgedongen worden. Indien er renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden aan het pand, maken wij een raming van deze kosten zodat u een idee krijgt van het totale kostenplaatje.


In geval van tekortschatting bij de aangifte van een nalatenschap schrijft het wetboek van successierechten, dat de bevoegde ambtenaar kan overgaan tot herschatting van de goederen in kwestie. Indien uit de herschatting blijkt dat er een hogere waarde aan het goed toegekend wordt, dienen niet alleen bijkomende successierechten maar tevens boetes en intresten betaald te worden.

Daarom adviseren wij u om door ons een taxatie te laten opstellen vooraleer de aangifte van het nalatenschap aan te geven. Hierdoor vermijdt u bijkomende interesten en boetes. Bijkomend kan het taxatieverslag door de erfgenamen gebruikt worden om uit onverdeeldheid te treden.


Uit ervaring hebben we geleerd dat bij de verdeling van onroerend goed bij echtscheidingen meermaals onenigheden ontstaan. Als onafhankelijk beëdigd expert stellen wij een taxatie op, waardoor een correcte verdeling van het onroerend goed in der minne mogelijk wordt gemaakt.


U wilt graag weten wat de mogelijkheden zijn van uw onroerend goed? Wij staan u graag bij met raad en advies over het betreffende onroerend goed. Zo bekijken we onder andere wat de verschillende mogelijkheden zijn van het betreffende goed: verkavelen, splitsing, het bouwen van meergezinswoningen, recht van opstal,… Dit alles om het maximale rendement uit uw vastgoed te halen.

bottom of page